Ważne warsztaty dla audytorów systemów zgodnych z IATF 16949

2020-01-01, SK

Tematem przewodnim będą obowiązujące od 1-go listopada 2016r.,opublikowane przez IATF \"Zasady certyfikacji systemów IATF16949\" Pamiętajmy, że musimy utrzymywać stosowne kompetencje wewnętrznych audytorów, co powinno być przedmiotem zainteresowania jednostek certyfikujących.


Kolejna 28-a edycja  warsztatów dla audytorów systemów zgodnych a wymaganiami w przemyśle samochodowym odbędzie się w dniach 5 - 7  listopada br.

Tematem przewodnim będą :podejście procesowe tak jak je rozumie IATF ,audytowe metody identyfikacji niezgodności , ich formułowanie i dalsze związane z nimi sposoby postępowania.

Powyższa tematyka wydaje się być powszechnie znaną lecz w wielu wypadkach znacznie odbiegającą od oczekiwań IATF.

Są one dedykowne dla audytorów i pełnomocników d/s systemów IATF 16949.


Oprócz powyższego tradycyjnie tematy "przywiezione" przez uczestników - było ich ostatnio kilkanaście z obszaru wymagań,rozwiązań systemowych,metod audytowania i certyfikacji systemów.