Analiza potencjalnych błędów i ich skutków w procesach logistycznych - LogFMEA

Układ/program szkolenia podobny do FMEA z ogniskową skierowaną na newralgiczne elemenety procesów logistycznych realizowanych/planowanych w organizacjach;dobór szczegółowej tematyki dostosowany do potrzeb organizacji. 
Doświadczenie z przeprowadzonych szkoleń wskazuje, że zagrożeń/ryzyk związanych z procesami logistycznymi jest w organizacjach wiele, których nie zawsze świadomi są nawet uczestnicy procesów nie wspominając o zarządach organizacji.
A jest to element istotnie wpływający na satysfakcję klientów!

 

Szkolenie dostosowywane do potrzeb organizacji - najczęściej 2-u dniowe
Powrót do listy szkoleń