Kompetencje laboratoriów (LAB)

  Szkolenie to :
- konspekt normy dla potrzeb audytorów,
- pominięcie wymagań systemowo „oczywistych"
- unikanie cytatów - zachowanie znaczenia normy, 
- wyróżnienie wymagań co do procedur i zapisów.

 

Szkolenie dostosowywane do potrzeb organizacji - najczęściej 1-o dniowe
Powrót do listy szkoleń