Podejście procesowe w przemyśle samochodowym wg IATF (PROC)

Norma IATF 16949:2016 wymaga stosowania podejścia procesowego w codziennej realizacji działań organizacji w przemyśle samochodowym. Niestety pomimo posiadania certyfikowanych systemów w wielu przypadkach zrozumienie powyższego jest niepełne, a w konsekwencji wdrożenie ma charakter "sztuczny" demonstrowany jedynie w sytuacjach audytowych. Jest to wynik braku odpowiednich informacji bądź nieprawidłowej ich interpretacji.
Celem szkolenia jest przybliżenie wymagań i oczekiwań IATF w sposób ułatwiający organizacji codzienną działalność przysparzającą  wartość dodaną , a nie kłopotów i niedogodności wyłącznie zniechęcających pracowników do respektowania wymagań systemów.

Program szkolenia:

- Wymagania
- Proces

- System

- Proces w organizacji

- Model procesu (żółw)

- Podejście procesowe wg IATF

- Rodzaje procesów

- Wymagania ISO/TS w procesach
- Ćwiczenia
- Sprawdzian

 

Szkolenie dostosowywane do potrzeb organizacji - najczęściej 1-o dniowe
Powrót do listy szkoleń