Certyfikacja IATF 16949 - zasady

Zakres zastosowania/uprawnienia do certyfikacji na zgodność z IATF 16949:2016

ØWymagania IATF dla jednostek certyfikujących
ØWymagania dla kontraktów zawieranych przez jednostki certyfikujące z klientami
ØWymagania odnośnie zasobów ludzkich w jednostkach certyfikujących
ØOgólne wymagania odnośnie procesu auditu IATF 16949:2016
ØAudyty
ØInne rodzaje audytów
ØProces decertyfikacji certyfikatu
ØWymagania odnośnie zapisów w jednostkach certyfikujących
ØSłownictwo i definicje
Dodatkowo omawiane są wymagania dla jednostek certyfikujących zawarte w normie
ISO 17021

Brak znajomości podstawowych zasad certyfikacji systemów zgodnych z

IATF 16949,wymaganych przez rozpoznane przez IATF jednostki certyfikujące jest jedną z przyczyn nieporozumień podczas i po audytach trzeciej strony.

Utrudnia komunikację z audytorami jednostek certyfikujących jak również,co bardzo ważne,wewnętrzną komunikację w organizacjach odnośnie zarządzania systemem jakości.

W skrajnych przypadkach może skutkować zawieszeniem lub utratą certyfikatu IATF 16949.

Szkolenie dostosowywane do potrzeb organizacji - najczęściej 1-o dniowe.

 
Powrót do listy szkoleń