Proces zatwierdzania wytworu (PAP)

Obowiązkowa procedura stosowana przez klientów omówiona na przykładzie systematycznego podejścia do zgłaszania części i materiałów do zatwierdzania ujęta w podręczniku „Proces zatwierdzania części produkcyjnych" (PPAP) wydanym przez AIAG.

Program zajęć

 • Wstęp
 • Część I - Wprowadzenie - struktura podręcznika PPAP
 • Część II - Wymagania odnośnie dokumentacji i zapisów
 • Przerwa
 • Część III - Wymagania Odnośnie Elementów Materialnych
 • Ćwiczenie nr 1
 • Omówienie Ćwiczenia nr 1
 • Część IV - Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych
 • Ćwiczenie nr 2
 • Przerwa
 • Omówienie ćwiczenia nr 2
 • Część IV - Proces zatwierdzania części produkcyjnych
 • Ćwiczenie nr 4
 • Przerwa
 • Omówienie ćwiczenia nr 4
 • Ćwiczenie nr 3
 • Omówienie ćwiczenia nr 3
 • Część V podsumowanie

Szkolenie dostosowywane do potrzeb organizacji - najczęściej 1.5 - dniowe
Powrót do listy szkoleń