G8D

Adresatami są osoby odpowiedzialne za i zaangażowane w rozwiązywanie problemów w zakresie realizowanych działań korygujących.

Globalne 8-mio etapowe rozwiązywanie problemów prowadzi do zdobycia praktycznych umiejętności w powyższym zakresie. Jest metodą w mniej lub bardziej rozbudowanej formie wymaganą przez większość klientów w przemyśle samochodowym.


G8D - Metoda rozwiązywania problemów


Adresaci:  Szkolenie przeznaczone jest dla Specjalistów i Kadry kierowniczej - odpowiedzialnych za działania korygujące. Szkolenie przewidziane jako zamknięte dla konkretnej organizacji.
Cel Celem szkolenia jest:
 • Poznanie zasad metody G8D
 • Uzyskanie umiejętności praktycznego stosowania metody G8D 

Metodyka Szkolenie ma charakter wykładu połączonego z ćwiczeniami.

Czas:  2 dni (2 x 8 godzin)
Certyfikat:  Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program szkolenia

Dzień 1

I. Wstęp
 • Wymagania IATF i klientów dotyczące metod rozwiązywania problemów
II. Proces G8D
Etap D0
 • Przygotowanie do G8D
 • Prezentacja Etapu D0
 • Przydatne techniki i narzędzia
 • Studium przypadku teoretycznego
 • Studium problemu(ów) uczestników (ćwiczenie)
Etap D1
 • Organizacja Zespołu G8D
 • Prezentacja Etapu D0
 • Przydatne techniki i narzędzia
 • Organizacja Zespołu uczestników (ćwiczenie)
Etap D2
 • Opisanie problemu
 • Prezentacja Etapu D2
 • Przydatne techniki i narzędzia
 • Studium przypadku teoretycznego
 • Studium problemu(ów) uczestników (ćwiczenie)
Etap D3
 • Tymczasowe działania powstrzymujące
 • Prezentacja Etapu D3
 • Przydatne techniki i narzędzia
 • Studium przypadku teoretycznego
Etap D4
 • Określanie przyczyny źródłowej
 • Prezentacja Etapu D4
 • Przydatne techniki i narzędzia
 • Studium przypadku teoretycznego
Etap D5
 • Określanie planu działań korygujących
 • Prezentacja Etapu D5
 • Przydatne techniki i narzędzia
 • Studium przypadku teoretycznego
Etap D6
 • Wdrażania działań korygujących
 • Prezentacja Etapu D6
 • Przydatne techniki i narzędzia
 • Studium przypadku teoretycznego
Etap D7
 • Zapobieganie powtórnemu wystąpieniu problemu
 • Prezentacja Etapu D7
 • Przydatne techniki i narzędzia
 • Studium przypadku teoretycznego
Etap D8
 • Uznanie wkładu Zespołu
 • Prezentacja Etapu D8
 • Przydatne techniki i narzędzia
 • Studium przypadku teoretycznego

Dzień 2

III. Studium problemu(ów) uczestników (ćwiczenia)
 • Etapy G3 - G8
IV. Analiza pytań i problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia
Powrót do listy szkoleń