Audyt produktu

Na odpowiednich etapach produkcji produkt musi być auditowany. Na pytanie jak skutecznie przeprowadzić taki audyt uwzględniając specyficzne wymagania klientów odpowiada tematyka szkolenia.

09:00-09:15
Przedstawienie zakresu merytorycznego szkolenia, przedstawienie się wykładowcy oraz firmy szkoleniowej.
09:15-11:00
Prowadzenie audytu produktu w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016
 • Znaczenie audytu produktu w systemie jakości
 • Zadania audytu produktu
 • Przygotowanie i planowanie audytu
 • Dane wejściowe do audytu produktu:
 • Program audytu
 • Dokumentacja związana
 • Kwalifikacje audytorów
 • Kwestionariusz audytu produktu
 • Sposoby przeprowadzenie audytu
 • Dane wyjściowe z audytu produktu
 • Raport i ocena wyników audytu i audytorów
 • Rady praktyczne dla audytu produktu
11:00-11:15 Przerwa
11:15-17:00 Przeprowadzenie audytu produktu z grupą audytorów dla wyznaczonego produktu w miejscu jego realizowania.

Uwagi

 1. Szkolenie zamknięte przeprowadzane w organizacji z grupą wyznaczonych audytorów dla wyznaczonego produktu na różnych etapach jego procesu wytwarzania.
 2. Każdy z audytorów przeprowadza swój audyt pod nadzorem szkolącego.
 3. Największe korzyści odnosi organizacja jeżeli szkolenie to odbywa się po przeprowadzeniu audytu procesu wytwórczego. Czas poświęcony przez grupę audytorów na przygotowanie do audytu procesu np. Analiza dokumentacji procesu, specyfikacji, dokumentacji wg PPAP lub PPF jest również skutecznie wykorzystany w audycie produktu.
 4. Audyt głównie skupia się na praktycznym ćwiczeniu w warunkach produkcji.
Powrót do listy szkoleń