Wewnętrzny auditor systemu w przemyśle samochodowym (WA IATF)

Adresatami szkolenia są osoby, które chcą zdobyć kompetencje audytorów w I-szej i II-giej strony systemów zgodnych z wymaganiami IATF 16949 z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów, np. Forda,GM,PSA itd.

Zalecane jest poprzedzenie go szkoleniem zapoznawczym z tą specyfikacją.


Program warsztatów

Dzień 1

09:00-10:00 Wprowadzenie, wywiad ćw. nr. 0
10:00-10:45
Pojęcia jakości; moduł 1
10:45-11:00 Przerwa
11:00-11:45
System auditowania; moduł 2
11:45-12:30 Kwalifikacje auditorów; moduł 3
12:30-13:00
Przegląd IATF 16949:2016
 13:00-14:00 Przerwa
 14:00-15:00  Ćwiczenie nr.1- identyfikacja procesów
 15:00-15:30  Przegląd IATF 16949:2016; moduł 4
 15:30-15:45  Przerwa
 15:45-17:30  Przegląd IATF 16949:2016; moduł 4
 17:30-20:00  Ćwiczenie nr.2 - intencje wymagań IATF

Dzień 2

09:00-10:00 Omówienie ćw. nr 2
10:00-10:30
Przegląd IATF 16949:2016; moduł 4
10:30-10:45 Przerwa
10:45-12:00
Przegląd IATF 16949:2016: moduł 4
12:00-13:00 Ćwiczenie nr.3 z dyskusją - znajomość IATF
13:00-14:00
Przerwa
 14:00-15:00 Narzędzia jakości: wyprzedzające planowanie jakości; moduł 5
 15:00-15:30  Narzędzia jakości: proces zatwierdzenia wytworu; moduł 6
 15:30-15:45 Przerwa
 15:45-16:00 Proces zatwierdzania wytworu ; moduł 6
 16:00-17:30 Narzędzia jakości: statystyczne sterowanie procesem; moduł 7

Dzień 3

09:00-09:45 Narzędzia jakości: analiza systemów pomiarowych; moduł 8
09:45-10:30
Narzędzia jakości: analiza potencjalnych błędów i ich skutków; moduł 9
10:30-10:45
Przerwa
10:45-12:00
Ćwiczenie nr.4 z dyskusją - wiedza o narzędziach IATF
12:00-13:00
Planowanie i przygotowanie auditu; moduł 10
13:00-14:00
Przerwa
14:00-14:30
Planowanie i przygotowanie auditu; moduł 10
14:30-15:30
Planowanie i przygotowanie auditu; moduł 10
15.30-15.45
Przerwa
15:45-16:30
Prowadzenie auditu; moduł 11
16:00-17:30
Ćwiczenie nr.5 - obserwacje auditowe

Dzień 4

09:00-09:30 Omówienie ćw. nr.5
09:30-10:30
Raportowanie niezgodności; moduł 12
10:30-10:45
Przerwa
10:45-11:45
Ćw.nr.6, zapis niezgodności
11:45-13:00
Raportowanie i działania poauditowe; moduł 13
13:00-14:00
Przerwa
14:00-15:30
Raportowanie i działania poauditowe; moduł 13
15:30-15:45
Przerwa
15:45-17:30
Ćw. nr.7 audit; prowadzenie

Dzień 5

09:00-10:30 Czynniki ludzkie
10:30-10:45
Przerwa
10:45-11:45 Egzamin cz. I
11:45-12:45
Egzamin cz. II
13:00-14:00 Przerwa
14:00-15:00
Podsumowanie szkolenia
Powrót do listy szkoleń