Nowe podręczniki narzędzi jakościowych

2020-01-01,

W czerwcu 2019 roku AIAG wspólnie z VDA opublikował I-szą edycję podręcznika FMEA.


FMEA - Analiza potencjalnych błędów i ich skutków
Kolejne wydanie bardzo popularnego i wymaganego przez wielu klientów w przemyśle samochodowym podręcznika ukazało się w czerwcu 2008.
Wnosi ono szereg istotnych zmian metodologicznych, które już wcześniej częściowo były wdrożone podczas prowadzonych przez KSSK szkoleń. Nowe  wersje szkoleń FMEA oferowane w 2014r uwzględniają powyższe zmiany.

APQP and Control Plan - Wyprzedzające planowanie jakości wytworu i plan kontroli
Drugie wydanie metodologii wymaganej przez wielu klientów w przemyśle samochodowym ukazało się w lipcu 2008r. i obowiązuje od 1-go listopada 2008. obejmuje również metodologię przygotowywania planów kontroli wymaganych przez specyfikację IATF 16949:2016.
Zmiany w drugim wydaniu koncentrują się wokół zagadnień terminologicznych i aktualizacji podręcznika do bieżących wymagań systemowych. Nowe wersje szkoleń w 2018r uwzględniają powyższe zmiany.