Szkolenia

Sprawdź plan szkoleń w 2021 roku!    

Oto kilka podstawowych założeń programu szkoleń:

 •  
  • Realizacja szkoleń w zaproponowanych terminach uzależniona jest od liczby zgłoszeń
   (min 5, max.20).
  • Zainteresowanych szkoleniami z grupy „do indywidualnego ustalenia" prosimy o przesyłanie
   formularzy zgłoszenia z wypełnionymi polami obowiązkowymi (zaznaczonymi symbolem *) oraz podaniem preferowanej daty szkolenia.
   Ostateczny termin zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszeń oraz preferowanego przez
   większość uczestników terminu szkolenia.
  • Podane ceny obejmują całodzienne wyżywienie i zakwterowanie w dniach szkolenia/warsztatów.
  • Specjalna cena* stosowana jest dla drugiej i kolejnych osób z tej samej organizacji
   uczestniczących w danym szkoleniu w roku kalendarzowym w dowolnym terminie

           (np.PW IATF ,WA IATF, WAR IATF)

 • Poniższy plan obejmuje szkolenia „otwarte" dla przedstawicieli różnych organizacji.

          Ponadto, pragniemy podkreślić, iż oferta obejmuje również szkolenia „zamknięte" prowadzone w
          organizacjach zainteresowanych:
                 - tematyką wymienioną w programie,
                 - przeglądem wymagań ISO 9001 z komentarzem dla auditorów,
                 - szkoleniami o tematyce jakościowej dostosowanymi do potrzeb organizacji.

 •  
  • Ceny szkoleń "zamkniętych" są przedmiotem indywidualnych ustaleń z zainteresowanymi organizacjami.
 

Podejście procesowe w przemyśle samochodowym wg IATF (PROC)

Jednodniowe szkolenie z ćwiczeniami praktycznymi umożliwiające zrozumienie podejścia procesowego w interpretacji International Automotive Task Force. Odbiorcy: właściciele procesów, uczestnicy procesów, audytorzy.

Kompetencje audytorów w przemyśle samochodowym (KOMAU)

Wymagania odnośnie kompetencji audytorów w przemyśle samochodowym na podstawie: - normy ISO 19011:2018, - przewodnika IATF dla audytorów z stycznia 2017 Wiedza potrzebna w skutecznym zarządzaniu systemem audytów wewnętrznych w organizacji.

Kompetencje laboratoriów (LAB)

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w świetla wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 z grudnia 2005. Odbiorcy to osoby odpowiedzialne za procesy laboratoryjne, audytorzy 2-giej i 3-ciej strony.

Certyfikacja IATF 16949 - zasady

Jednodniowe szkolenie zapoznające z podstawowymi wymaganiami zasad certyfikacji (5-te wydanie IATF z 1 listopada 2016) istotnymi z punktu widzenia użytkowników i osób nadzorujących systemy IATF. Dodatkowo ISO 17021.

Specyficzne wymagania klientów (CSR)

IATF 16949 w połączeniu z mającymi zastosowanie specyficznymi wymaganiami klientów -CSR (np. Forda, Renaulta, VW) określa podstawowe wymagania dotyczące systemu zarzadzania jakością. Jednodniowe szkolenie przybliża wybrane CSR.

Analiza potencjalnych błędów i ich skutków w procesach logistycznych - LogFMEA

Narzędzie zapobiegawcze w systemach jakości stosowane przez personel projektujący procesy logistyczne również w powiązaniu z produkcyjnymi. Pominięcie LogFMEA skutkuje kłopotami w realizacji planowania produkcji i w konsekwencji skargami klientów.

Przegląd wymagań IATF 16949:2016 (PW IATF)

Szkolenia o wymaganiach normy IATF 16949:2016 obejmujących wymagania normy ISO 9001:2015. Głównymi odbiorcami szkolenia mogą być przedstawiciele organizacji, które mają zamiar opracować system zgodny z specyfikacją.

Wewnętrzny auditor systemu w przemyśle samochodowym (WA IATF)

Adresatami szkolenia są osoby, które chcą zdobyć kompetencje audytorów w I-szej i II-giej strony systemów zgodnych z wymaganiami IATF 16949 z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów, np. Forda.

Analiza potencjalnych błędów i ich skutków (FMEA)

Narzędzie zapobiegawcze w systemie jakości stosowane przez projektantów produktów i projektantów procesów produkcyjnych jako obowiązkowy element planowania jakości.

Doskonalenie wewnętrznych auditorów (WADOS)

Dostosowywane do bieżących potrzeb organizacji. Oczekiwaniem większości klientów w przemyśle samochodowym jest znajomość przez eksploatatorów i audytorów systemów, stosowanych i wymaganych narzędzi jakościowych. Powyższemu celowi służy szkolenie uzupełn

Warsztaty dla auditorów systemów w przemyśle samochodowym (WAR IATF)

Dedykowane są tym z Państwa, którzy posiadają już praktykę w auditowaniu i mają, jak wszyscy auditorzy, wątpliwości i tzw. ”znaki zapytania”. Podczas warsztatów wspólnie je omawiamy i próbujemy rozwiązać.

Audyt produktu

Na odpowiednich etapach produkcji produkt musi być audytowany. Na pytanie jak skutecznie przeprowadzić taki audyt uwzględniając specyficzne wymagania klientów odpowiada tematyka szkolenia. Szkolenie dostępne w wersji zgodnej z VDA 6.5 .

Metody statystyczne w kontrolowaniu i sterowaniu procesem (SPC,MSA)

Kolejna edycja trzech modułów jest etapem w procesie doskonalenia szkoleń o wykorzystaniu metod statystycznych w procesach, z szczególnym uwzględnieniem dostawców dla przemysłu samochodowego, rozpoczętym w 1999 roku.

Audyt procesu produkcyjnego

Jego przeprowadzanie dla każdego procesu produkcyjnego jest wymaganiem w systemach w przemyśle samochodowym. Niektórzy klienci mają w stosunku do metodologii specyficzne wymagania . Dostępne w wersji zgodnej z VDA 6.3.

Metody statystyczne w kontroli i sterowaniu procesem utrzymania (SPCUR)

Specjalistyczna aplikacja metod statystycznych, które w przemyśle samochodowym muszą być zidentyfikowane podczas wyprzedzającego planowania jakości wytworu. Umożliwia praktyczne wdrożenie wymagania zapobiegawczego i prognostycznego utrzymania ruchu.

Proces zatwierdzania wytworu (PAP)

Obowiązkowa procedura stosowana przez klientów omówiona na przykładzie systematycznego podejścia do zgłaszania części i materiałów do zatwierdzania ujęta w podręczniku „Proces zatwierdzania części produkcyjnych” (PPAP) wydanym przez AIAG.

G8D

Adresatami są osoby odpowiedzialne za i zaangażowane w rozwiązywanie problemów w zakresie realizowanych działań korygujących. Globalne 8-mio etapowe rozwiązywanie problemów prowadzi do zdobycia praktycznych umiejętności w powyższym zakresie.

Wyprzedzające planowanie jakości wytworu (APQP) i plan kontroli (CP)

To systematyczna metoda wykorzystywana w celu określania i podejmowania kroków koniecznych do zapewnienia tego, aby produkt zadowalał klienta osiągana głównie poprzez wdrażanie godnego zaufania planu kontroli.

Six Sigma

Pomiar, analiza, poprawa i kontrola to podstawowe etapy procesu 6 sigma, które są omawiane w praktycznych zastosowaniach jako podejście do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.