Wyprzedzające planowanie jakości wytworu (APQP) i plan kontroli (CP)

To systematyczna metoda wykorzystywana w celu określania i podejmowania kroków koniecznych do zapewnienia tego, aby produkt zadowalał klienta osiągana głównie poprzez wdrażanie godnego zaufania planu kontroli.

Wymagana przez większość klientów w przemyśle samochodowym jako podstawowy „filar" systemu jakości.

Program zajęć

Dzień 1

 • Wstęp
 • Ćwiczenie nr 1
 • Omówienie ćwiczenia nr 1
 • Przerwa
 • Wyprzedzające planowanie jakości wytworu - omówienie
 • Przerwa
 • Ćwiczenie nr 3
 • Omówienie ćwiczenia nr 3
 • Przerwa
 • Wyprzedzające planowanie jakości wytworu - omówienie

Dzień 2

 • Ćwiczenie nr 4
 • Omówienie ćwiczenia nr 4
 • Plan kontroli
 • Przerwa
 • Ćwiczenie nr 5
 • Omówienie ćwiczenia nr 5
 • Przerwa
 • Plan kontroli c.d.
 • Ćwiczenie nr 6
 • Omówienie ćwiczenia nr 6
 • Przerwa
 • Test (ćwiczenie nr 2)
 • Zakończenie
Powrót do listy szkoleń