Audyt procesu produkcyjnego

Jego przeprowadzanie dla każdego procesu produkcyjnego jest wymaganiem w systemach w przemyśle samochodowym.

Niektórzy klienci mają w stosunku do metodologii wymagania metodologiczne. Podczas szkolenia można je poznać.

Dzień 1

09.00-09.15
Wzajemna prezentacja; zakres merytoryczny szkolenia,
09.15-17.00
Tematy: Prowadzenie audytu procesu produkcji w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016
- Podstawowe definicje ISO 19011
- Cykl Deminga w audicie procesu produkcji
- Planowanie audytu
- Dane wejściowe do projektowanie procesu wytwórczego/ procesu produkcyjnego:
- Wymagania klienta
- Cele dla produktywności
- Charakterystyki specjalne
- Doświadczenia z poprzednich działań rozwojowych

11:00-11:15
15:00-15.15
Przerwy
11.15-12.30 Ćwiczenie nr 1 Ćwiczenie związane z opracowaniem planu audytu procesu produkcyjnego . Prezentacja wyników przez uczestników.
Na podstawie scenki należy zaplanować audyt procesu.

Dzień 2

09.00-09.15
 Przypomnienia dnia poprzedniego;zakres merytoryczny szkolenia,
09.15-17.00
Dane wyjściowe z projektowania procesu wytwarzania
- Specyfikacje ,rysunki
- Schemat przebiegu procesu wytwarzania
- FMEA Procesu
- Plan kontroli
- Instrukcje stanowiskowe pracy
- Kryteria przyjęcia i zatwierdzenia procesu
- Dane dotyczące jakości, niezawodności ,łatwości konserwacji i dokonywania pomiarów
- Wyniki działań zabezpieczenia przed powstawaniem wad
- Metody szybkiego wykrywania i sprzężeń
zwrotnych dla niezgodności procesu i wyrobu

11:00-11:15
15:00-15.15
Przerwy
11.15-14.45 Analiza dokumentacji PPAP będącej podstawą zatwierdzenia realizowanego procesu produkcji przez grupę I audytorów dla wyznaczonego wyrobu.
 15:00-17:00 Analiza dokumentacji PPAP będącej podstawą zatwierdzenia realizowanego procesu produkcji przez grupę II audytorów dla wyznaczonego wyrobu.

Dzień 3

09.00-09.15
Przypomnienia dnia poprzedniego;zakres merytoryczny szkolenia,
09.15-11.30 Przeprowadzenie auditu procesu z I grupą audytorów dla wyznaczonego wyrobu w miejscu jego realizowania
11:30-13:45 Przeprowadzenie auditu procesu z II grupą audytorów dla wyznaczonego wyrobu w miejscu jego realizowania
13.45-14.00 Przerwa
14:00-17:00 Omówienie wyników auditu z wyznaczonymi grupami audytorów;
zachowanie audytorów w czasie przebiegu audytu.
Przygotowanie raportu auditu, ocena stwierdzonych niezgodności.
Przyporządkowanie określonej punktacji; kwalifikacja audytowanego procesu.
Przygotowanie do spotkania zamykającego
Podsumowanie szkolenia
Powrót do listy szkoleń