Metody statystyczne w kontrolowaniu i sterowaniu procesem (SPC,MSA)

Kolejna edycja trzech modułów jest etapem w procesie doskonalenia szkoleń o wykorzystaniu metod statystycznych w procesach, z szczególnym uwzględnieniem dostawców dla przemysłu samochodowego, rozpoczętym w 1999 roku.

Jej wynikiem było m.in. skrócenie cyklu z czterech do trzech modułów (SPC I, SPC II, MSA).


Metodologicznym założeniem dla tego cyklu szkoleń jest, obok przekazywania informacji wprowadzających oraz pogłębiających wiedzę z zakresu statystyki, również przekazanie sposobów praktycznego rozwiązywania zadań przemysłowych z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego podczas szkolenia. Uczestnicy otrzymują autorskie oprogramowanie KWSSP (SPC) i KWASP (MSA).


Szkolenia w pełni kompatybilne z podręcznikami Statistical process control (SPC) i Measurement system analysis (MSA). W związku z powyższym zalecane jest uczestnictwo w wszystkich modułach.


Program szkoleń

Moduł I: Metody statystyczne w kontroli i sterowaniu procesem (SPC)

Dzień 1
 • Metody statystyczne w wymaganiach systemów zarządzania i zapewnienia jakości oraz w normach
 • Podstawy statystyki matematycznej - zmienność i jej miary; przykłady praktyczne
 • Rozkłady empiryczne i ich teoretyczne modele; rozkłady ciągłe i rozkłady dyskretne
 • Wnioskowanie statystyczne - estymacja parametrów rozkładów i testowanie hipotez statystycznych
 • Warsztaty - praktyczne przykłady wykorzystania wyłożonego materiału
 • Konsultacje
Dzień 2
 • Analiza wariancji - podstawy oraz przykłady zastosowania z klasyfikacją jednokrotną
 • Badania zależności dwóch cech - korelacja, regresja liniowa, przykłady zastosowania
 • Podstawy statystycznej kontroli odbiorczej
 • Warsztaty - praktyczne przykłady wykorzystania wyłożonego materiału
 • Konsultacje
Dzień 3
 • Podstawy statystycznej kontroli i sterowania procesem- rodzaje kart kontrolnych, analiza zdolności maszyny i procesu
 • Test zaliczeniowy
 • Omówienie wyników testu i zakończenie

Szkolenie dostosowywane do potrzeb organizacji - najczęściej 2.5 -u dniowe

Moduł II: Metody statystyczne w kontroli i sterowaniu procesem (SPC)

Dzień 1
 • Wymagania IATF 16949:2016  dotyczące metod statystycznych
 • Statystyczne sterowanie procesem (SPC) jako podstawa ciągłego doskonalenia procesów
 • Proste i złożone karty kontrolne przy liczbowej i alternatywnej ocenie
 • Podręcznik SPC w przykładach z wykorzystaniem programu KWSSP - karty wartości średniej i
  rozstępu
 • Podręcznik SPC w przykładach z wykorzystaniem programu KWSSP - karty wartości średniej i
  odchylenia standardowego
 • Konsultacje
Dzień 2
 • Statystyczne badanie zdolności procesu dla rozkładów symetrycznych
 • Badania zależności dwóch cech - korelacja i regresja liniowa, przykłady zastosowania
 • Podręcznik SPC w przykładach z wykorzystaniem programu KWSSP - karty kontrolne stosowane
  przy ocenie alternatywnej
 • Podręcznik SPC w przykładach z wykorzystaniem programu KWSSP- badanie zdolności procesu
 • Konsultacje
Dzień 3
 • Statystyczne badanie zdolności procesu dla rozkładów asymetrycznych
 • Test zaliczeniowy
 • Omówienie wyników testu i zakończenie

Szkolenie dostosowywane do potrzeb organizacji - najczęściej 2.5 -u dniowe

Moduł III: Analiza systemów pomiarowych (MSA)

Dzień 1
 • Wymagania IATF 16949:2016  w zakresie analizy systemów pomiarowych
 • Wprowadzenie do problematyki analizy systemów pomiarowych - koncepcja, modele i terminologia
 • Podręcznik MSA w przykładach - analiza systemów pomiarowych w warunkach powtarzalności i
  odtwarzalności
 • Podręcznik MSA w przykładach - analiza liniowości, dokładności i stabilności systemów pomiarowych
Dzień 2
 • Statystyczne właściwości systemów pomiarowych - procedury oceny systemów pomiarowych
 • Automatyzacja analizy systemów pomiarowych - praktyczne aspekty monitorowania procesów
 • Zapoznanie się z obsługą programu komputerowego KWASP
 • Podręcznik MSA w przykładach z wykorzystaniem programu KWASP - badanie zdolności procesu
 • Konsultacje
Dzień 3
 • Analiza niezawodności systemów pomiarowych
 • Test zaliczeniowy
 • Omówienie wyników testu i zakończenie

Szkolenie dostosowywane do potrzeb organizacji - najczęściej 2.5 -u dniowe
Powrót do listy szkoleń