Przegląd wymagań IATF 16949:2016 (PW IATF)

Szkolenia o wymaganiach specyfikacji IATF 16949:2016 obejmujących wymagania normy ISO 9001:2015.
Głównymi odbiorcami szkolenia mogą być przedstawiciele organizacji, które mają zamiar:

 • opracować system zgodny z specyfikacją,
 • rozbudować istniejący system w zakresie wymagań przemysłu samochodowego,
 • poszerzyć swoje rozumienie normy w świetle intencji Internationl Automotive Task Force (IATF)

Program

Moduł I

Tematy:
 • O IATF i wymaganiach dla dostawców w przemyśle samochodowym
 • Podejście procesowe
 • Cykl Deminga
 • Relacja do ISO 9004
 • Podstawowe definicje
 • Wymagania odnośnie dokumentacji
 • Nadzór nad dokumentami
 • Zapisy jakości
 • Zaangażowanie kierownictwa; skuteczność procesów
 • Polityka jakości i cele jakości
 • Odpowiedzialność za jakość
 • Przedstawiciel kierownictwa i klienta
 • Wymagania dla przeglądu prowadzonego przez kierownictwo
 • Ćwiczenie związane z podejściem procesowym

Moduł II

Tematy:
 • Wymagania odnośnie zasobów
 • Zasoby ludzkie
 • Infrastruktura
 • Środowisko pracy
 • Realizacja produktu
 • Wyprzedzające planowanie jakości wytworu
 • Wymagania odnośnie produktu
 • Przegląd wymagań odnośnie produktu
 • Planowanie projektu i konstrukcji produktu
 • Projektowanie procesu wytwórczego
 • Analiza potencjalnych błędów i ich skutków
 • Proces zatwierdzania produktu
 • Proces zatwierdzania części produkcyjnych

Moduł III

Tematy:
 • Zakupy i zagadnienia związane
 • Jakość produktu na wejściu
 • Monitorowanie dostawców
 • Nadzór nad produkcją i usługami
 • Plan kontroli
 • Instrukcje pracy
 • Zapobiegawcze i „diagnostyczne" utrzymanie ruchu
 • Serwis
 • Zatwierdzanie procesów
 • Oznaczanie i identyfikacja
 • Własność klienta
 • Zabezpieczenie produktu
 • Nadzór nad sprzętem kontrolno- pomiarowym
 • Analiza systemów pomiarowych
 • Kalibracja
 • Wymagania dla laboratoriów
 • Ćwiczenie związane z podejściem procesowym w Twojej organizacji

Moduł IV

Tematy:
 • Pomiary , analiza, ulepszanie
 • Narzędzia statystyczne
 • Satysfakcja klienta
 • Wewnętrzne audity
 • Audit produktu i procesu
 • Monitorowanie i pomiary procesów
 • Monitorowanie i pomiary produktów
 • Inspekcja wymiarowa i badania funkcjonalne
 • Postępowanie z wytworem niezgodnym
 • Uchylenie wymagań przez klienta
 • Analiza danych firmy
 • Ciągłe ulepszanie; ulepszanie procesów produkcyjnych
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Wymagania poszczególnych klientów przemysłu samochodowego
 • Nowe wymagania w IATF 16949:2016
 • Zmiany w stosunku do ISO/TS 16949:2009
 • Zasady auditów trzeciej strony odnośnie wymagań IATF 16949:2016

Wszystkie elementy poszczególnych modułów podczas prezentacji zaopatrzone są w komentarz od prowadzącego.

 

Szkolenie dostosowywane do potrzeb organizacji - najczęściej 3-y dniowe.
Powrót do listy szkoleń