Doskonalenie wewnętrznych auditorów (WADOS)

 • Przykładowe programy:
 • 2 dni:
 •  
  • Norma IATF 16949:2016

  • Podejście procesowe IATF

  • Monitorowanie procesów, miary, analizy

  • Planowanie i realizacja auditów wewnętrznych – na podstawie wymagań ISO/TS 16949: 2009 oraz normy ISO 19011: 2012

  • Identyfikacja niezgodności i ich raportowanie

  • Raport z auditu    

 • 3 dni :            

 •  
  • Norma IATF 16949:2016

   Zagadnienia audytowe:

  • Podejście procesowe IATF

  • Planowanie i realizacja audytów wewnętrznych – na podstawie wymagań ISO/TS 16949: 2009 oraz normy ISO 19011: 2012

  • Identyfikacja niezgodności i ich raportowanie; skargi i reklamacje

  • Przyczyny niezgodności, działania korygujące i korekcja

 •  4dni:
 •  
  • Narzędzia jakościowe

  • Nowa norma IATF 16949:2016 

  • Zagadnienia audytowe:

  • Podejście procesowe IATF

  • Planowanie i realizacja audytów wewnętrznych – na podstawie wymagań ISO/TS 16949: 2009 oraz normy ISO 19011: 2012

  • Identyfikacja niezgodności i ich raportowanie; skargi i reklamacje

  • Przyczyny niezgodności, działania korygujące i korekcja,

Oczekiwaniem większości klientów w przemyśle samochodowym jest znajomość przez eksploatatorów i audytorów systemów, stosowanych i wymaganych narzędzi jakościowych (APQP,PAP,FMEA,MSA)

Powyższemu celowi służy szkolenie uzupełniające dla tych osób, których zdobyta wiedza jest niewystarczająca (2 dni) ;może być poszerzone o zagadnienia SPC (2.5 dnia)


Dzień 1:

 • Krótko o historii systemów
 • Kompetencje audytorów, a IATF 16949:2016
 • Systemowe narzędzia 
Moduł I: Wyprzedzające planowanie jakości wytworu (APQP)
 • zastosowanie APQP
 • podstawy planowania jakości
 • planowanie i określenie problemu
 • weryfikacja projektu i konstrukcji wytworu
 • weryfikacja projektu procesu
 • zatwierdzenie produktu i procesu
 • sprzężenia zwrotne i działania korygujące
 • plan kontroli
 • wymagania klientów (GM, Ford, Renault)
 • uwagi dla auditorów
 • ćwiczenie
Moduł II - Proces zatwierdzania wytworu (PAP)
 • procedury klientów (GM, Ford)
 • procesie zatwierdzania części produkcyjnych PPAP
 • wymagania dotyczące zatwierdzania
 • poziomy zatwierdzeń
 • powiadamianie klienta
 • uwagi dla auditorów
 • ćwiczenie

Dzień 2:

Moduł III: Analiza potencjalnych błędów i ich skutków (FMEA)
 • zastosowanie FMEA
 • podstawy metodologiczne i cele jakościowe
 • ocena dotkliwości skutków
 • ocena wystąpienia przyczyny
 • ocena wykrywalności
 • działania
 • wymagania klientów odnośnie FMEA
 • uwagi dla auditorów
 • ćwiczenie
Moduł IV - Analiza systemów pomiarowych (MSA)
 • wymagania odnośnie systemów pomiarowych
 • błędy pomiarowe
 • założenia MSA
 • metody analiza systemów pomiarowych
 • kryteria akceptacji systemów pomiarowych
 • uwagi dla auditorów
 • ćwiczenie
 • Sprawdzian z dyskusją wyników

 
Powrót do listy szkoleń