Formularz zgłoszenia

Od:     Do:

Imię i nazwisko Stanowisko Tel.kontaktowy

Ilość:     Termin zgłoszenia:

* Oświadczam, że należność za ww. szkolenie, zostanie przekazana na konto firmy KSSK – Konsultacje-Szkolenia – Szymon Kulczycki, w Banku: PKO BP II Oddz..w Piasecznie, ul.Puławska 46 nr konta:42 1020 1169 0000 8902 0053 0444 przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Numer NIP: 954-132-35-93.

* Oświadczam, iż firma jest płatnikiem VAT i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.* Pola obowiązkowe.