Outsourcing

KSSK w ramach outsourcingu może przeprowadzić np.„trudny" audyt 1-szej strony

procesów zarządczych w organizacji jak również audyt 2-giej strony u potencjalnych
lub nadzorowanych dostawców.
Może to być audyt produktu lub wybranego procesu produkcyjnego.
W tej usłudze może być zastosowana metodologia klienta lub zaproponowana przez
KSSK.


Możliwość realizacji usługi w kraju jak i za granicą (j.angielski bądź j. rosyjski).