prof. dr hab. inż Lech A. Bukowski

Informacje ogólne

Podstawowe miejsce pracy: profesor zwyczajny, dziekan, kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Systemów na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wykształcenie

 • Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny - mgr inż. (1965)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - dr nauk technicznych (1976), dr habilitowany nauk technicznych (1990), tytuł profesora nauk technicznych (1998)
 • Technische Universitaet Clausthal - stypendium im. Humboldta oraz staż naukowy (1981-1987)
Zatrudnienie
 • inżynier i starszy inżynier w Zakładach Azotowych w Tarnowie - 1966 do 1967
 • st. konstruktor i kierownik zespołu w Dziale Studiów Technicznych w Hucie im. T. Sendzimira - 1967 do 1976
 • adiunkt w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn AGH - 1976 do 1981
 • kierownik pracowni pomiarowo-badawczej w TU Clausthal - 1983 do 1987
 • kierownik pracowni metrologiczno-informatycznej w AGH - 1988 do 1993
 • profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej, kierownik Zakładu Jakości i Niezawodności Systemów Zautomatyzowanych - 1994 do 1998
 • dyrektor Instytutu Automatyki i kierownik Katedry Inteligentnych Systemów Sterowania od 1998 do 2003
 • profesor zwyczajny, kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Systemów na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od marca 2003
 • wykładowca (visiting professor) w TU Clausthal - 1991 do chwili obecnej oraz Profesor Honoris Causa TU Clausthal od maja 2003
 • profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego od 1999 r. do czerwca 2004
 • prezes firmy konsultingowej CID Ltd. Spółka z o. o. od 1991
 • wykładowca z zakresu metod statystycznych w zarządzaniu jakością w Buerau Veritas od 1996 do 2002
 • organizator i wykładowca z zakresu komputerowo wspomaganych metod statystycznych w zarządzaniu jakością, niezawodnością i logistyką (SPC, MSA, TPM, TLM) w CID Ltd. Spółka z o. o. od 2002
Dorobek naukowy i organizacyjny
 • Ponad 140 prac naukowo-badawczych, 8 monografii książkowych (w tym 6 prac zbiorowych), 5 skryptów akademickich (3 w RFN), 5 patentów, promotor czterech wypromowanych doktoratów, 5 recenzji prac habilitacyjnych, 6 recenzji prac doktorskich (w tym dwie w RFN). Ważniejsze funkcje sprawowane od 1995 r:
 • Członek European Plant Engineering Committee (CETIS) od 1995
  Członek korespondent European Commission COPES (Centre of Process Engineering Systems) od 1996
 • Przewodniczący Rady Naukowej Wydawnictwa Text Publishers Ltd od 1996
 • Przewodniczący Rady Programowej Szkół Niezawodności PAN od 1998
 • Przewodniczący Międzynarodowych Konferencji Total Logistic Management od 1996.